Osiguranje teretnih vozila

Zaštitite svoje teretno vozilo od krađe ili nesreće po najpovoljnijim uvjetima. Zatražite da vam pošaljemo besplatnu ponudu osiguranja teretnih vozila i kamiona već danas. Ugovorite policu osiguranja uz dodatne popuste za pravne osobe.

Što predstavlja osiguranje teretnih vozila?


Osiguranje teretnih vozila je skraćeni naziv za osiguranje od odgovornosti za upravljanje teretnim vozilom. U Republici Hrvatskoj osiguranje teretnih vozila jedno je od obveznih osiguranja, kao i osiguranje osobnih automobila i osiguranje motora, ali i svih ostalih motornih vozila poput autobusa i radnih strojeva. Teretna vozila su, za razliku od osobnih automobila, radna vozila i stoga se njih prvenstveno razlikuje prema maksimalnoj nosivosti koja se iskazuje u tonama, odnosno kilogramima, a ne po jačini motora (kw), kao kod osobnih vozila.

Zašto trebam osigurati teretno vozilo?

Teretno vozilo potrebno je osigurati po samome zakonu, stoga se i naziva obvezno osiguranje. Zakon nalaže da svaki pojedinac koji je vlasnik motornog vozila u Republici Hrvatskoj mora imati policu obveznog osiguranja. U konačnici stvara se sustava gdje ničija imovina nije ugrožena. Zato što se rizik podmirenja šteta, policom obveznog osiguranja prebacuje na osiguravajuće društvo. Što znači da pojedinac ne odgovara za prouzročenu štetu pa se ne može dogoditi da netko ne može podmiriti štetu nastalu njegovom krivnjom. U protivnom, ukoliko policija zaustavi teretno vozilo koje nema policu obveznog osiguranja, morat će platiti popriličnu kaznu.

Što pokriva moja polica osiguranja teretnog vozila?

Ukoliko vlasnik teretnog vozila skrivi prometnu nesreću osiguravajuće društvo će zbog ugovorene police osiguranja podmiriti svu štetu nastalu na drugim vozilima, stvarima i troškove liječenja unesrećenih osoba. Ugovaranjem police osiguranja teretnog vozila osigurali ste svoje motorno vozilo i ugovorili ste prijenos odgovornosti za upravljanje motornim vozilom na osiguravajuće društvo.

Ukoliko polica obveznog osiguranja nema ugovoreno ni jedno dodatno pokriće naziva se i gola polica. Ugovaranjem takve police osiguranja zadovoljili ste zakonsku normu koja propisuju obvezno osiguranje svih motornih vozila u Republici Hrvatskoj. Kako gola polica osiguranja ne sadrži dodatna pokrića ona predstavlja najjeftiniji oblik obveznog osiguranja, međutim postoje dodatne pokrića koje svakako treba uzeti u obzir.

Kategorizacija teretnih vozila

Prema kategorizaciji motornih vozila sva teretana vozila u Republici Hrvatskoj spadaju pod kategoriju N. Prema toj kategorizaciji pod kategoriju N spadaju sva motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz robe. Motorna vozila  u kategoriji N se razlikuju prema maksimalnoj nosivosti, koja je izražena u kilogramima odnosno tonama. U ovu kategoriju spadaju mala dostavna vozila, ali i veliki radni kamioni i ovisno o maksimalnoj nosivosti ovisit će i cijena obveznog osiguranja.

Više o osiguranju teretnih vozila

Osiguranje teretnih vozila je zapravo osiguranje od odgovornosti za upravljanje motornim vozilom. To znači da se prilikom osiguranja dolazi do prijenosa odgovornosti, odnosno rizika s vlasnika teretnog vozila na osiguravajuće društvo. U praksi to znači da osiguravajuće društvo s kojim vlasnik teretnog vozila sklopi policu obveznog osiguranja ima obvezu podmiriti svu nastalu štetu, ukoliko vlasnik vozila, odnosno vozač prouzroči prometnu nesreću.

Važno je za istaknuti da postoje situacije kada osiguravajuće društvo neće podmiriti troškove prometne nesreće koju vlasnik vozila skrivi. U sljedećoj tablici navedene su situacije kada osiguravajuće društvo vaša prava iz police osiguranja smatrati nevažećima:

 1. ako vozač nije koristio teretno vozilo u svrhu kojoj je namijenjeno
 2. ako vozač teretnog vozila nije imao važeću vozačku dozvolu
 3. ako je vozaču teretnog vozila oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom
 4. ako je vozač teretnog vozila upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari
 5. ako je vozač teretnog vozila štetu prouzročio namjerno
 6. ako je šteta nastala zbog toga što je teretno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču bila poznata
 7. ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnim prometu za koje je donesena pravomoćna presuda

Osiguravajuće društvo prilikom prometne nesreće koju skrivi njen osiguranik ima za obvezu podmirenje svih šteta nastalih u nesretnom slučaju, međutim troškove popravka vlastita motorna vozila morati će snositi sam vlasnik vozila. Kako bi se osigurali i od tog rizika potrebno je i kasko osiguranje, koje je osim za osobna vozila moguće ugovoriti i za teretna vozila.

O čemu ovisi cijena police osiguranja?

Cijena obveznog osiguranja teretnog vozila, kao i kod osobnog vozila, ovisi o više faktora. Budući da su uglavnom pravne osobe vlasnici teretnih vozila u tablici su objašnjeni faktori koji utječu na cijenu obveznog teretnog vozila, čiji su vlasnici pravne osobe.

Kada govorimo o fizičkim osobama na cijenu obveznog osiguranja teretnih vozila utjecat će, osim već navedenih; osobni bonus, karakteristike vozila, mjesto boravišta, dodatne pogodnosti, dinamika plaćanja; i godine vlasnika vozila. Osiguravajuća društva imaju formirane dobno rizične skupine koje se računaju prema broju prometnih nesreća određene dobne skupine te se prema njima izračunava rizik i cijena police obveznog osiguranja.

Izračun cijena obveznog osiguranja složen je proces te je potreban velik broj podataka kako bi se sastavila ponuda i polica obveznog osiguranja teretnog vozila. Ono što je također važno za napomenuti je činjenica kako na cijenu obveznog osiguranja utječe i porez. Porez na police obveznog osiguranja iznosi 15%  te je uračunat u cijenu police obveznog osiguranja i posebno naznačen na svakoj polici osiguranja.

Osobni bonus Bonus koji se veže za svaku pravnu osobnu zasebno prema OIB-u. Osobni bonus je zapravo nagrada za dobre vozače, čiji osobni bonus raste svake godine i najviše može iznositi 50 %.
Mjesto boravišta Mjesto boravišta se smatra središtem poslovnog subjekta. U Republici Hrvatskoj postoji 24 registarskih oznaka i prema broju prometnih nesreća određenih registarskih oznaka određuje se rizik i cijena određenih registarskih oznaka.
Karakteristike vozila (maksimalna nosivost/ kg) Što je maksimalna nosivost teretnog vozila veća to će i premija police obveznog osiguranja biti veća. Osim nosivosti na cijenu utječe i godina proizvodnje teretnog vozila.
Dodatna pokrića Povećaju sigurnost ali i cijenu police osiguranja. Neka od njih su zaštita bonusa, osiguranje vozača i putnika, AO+ i još nekoliko njih.
Dinamika plaćanja U većini osiguranja plaćanje odjednom se nagrađuje 5 % popustom na premiju police osiguranja. Plaćanje odjednom smatra se plaćanje u gotovini i kartično plaćanje odjednom.

Dodatna pokrića na polici osiguranja teretnog vozila

Postoji čitav niz dodatnih pokrića koji se mogu ugovoriti na polici obveznog osiguranja. Svaka od njih služi kako bi se dodatno osigurali i u konačnici svaka od njih doprinosi dodatnom osjećaju sigurnosti vlasnika. Ugovaranjem svakog od dodatnih pokrića povećava i cijenu, odnosno premiju police osiguranja. U tablici su ukratko objašnjene dodatne mogućnosti uz policu obveznog osiguranja:

Osiguranje vozača i putnika Dodatno pokriće koje se ugovara na većini polica obveznog osiguranja. Ono uključuje naknadu ukoliko u prometnoj nesreći vozač i putnici stradaju. Može se ugovoriti na više iznosa, a uključuje naknadu za invalidnost i smrt.
Zaštita (osobnog) bonusa Dodatno pokriće kojim se štiti osobni bonus u situaciji kada vozač motornog vozila skrivi prometnu nesreću.
AO+ Dodatno pokriće koje pokriva troškove tjelesnih ozljeda samog vozača u situaciji kada on skrivi prometnu nesreću.
Pravna zaštita Dodatno pokriće koje omogućuje da zastupanje svojih interesa prepusti stručnjaku u situaciji kada dođe do spora koji se ne može riješiti mirnim putem.
Auto asistencija Dodatno pokriće koje uključuje asistenciju za vrijeme puta. Auto asistencija, odnosno pomoć na cesti uključuje vuču vozila, brze popravke vozila za vrijeme puta, pomoć kod točenja krivog goriva i ostalu pomoć na cesti.
Osiguranje stakala Dodatno pokriće koje pokriva oštećenja svih stakala na teretnom vozilu.
Sudar sa životinjom Dodatno pokriće koje pokriva troškove popravaka teretnog vozila u slučaju sudara s životinjom.

Kako ugovoriti obvezno osiguranje teretnog vozila?

Svoju policu obveznog osiguranja moguće je ugovoriti kod ovlaštenih zastupnika za osiguranje. Zastupnici u osiguranju su ovlašteni za prodaju osiguranja i njihovi su uredi smješteni neposredno uz stanice za tehnički pregled motornih vozila kako bi se osiguranje i registracija vozila obavila na jednom mjestu. Zastupnici u osiguranju, takozvani agenti u osiguranju najbolje poznaju tržište osiguranja i istodobno mogu zastupati više osiguranja kako bi svoju ponudu prilagodili svima.

Svoja teretna vozila i kamione možete osigurati i online. Ispunite kratki upitnik i za nekoliko minuta na mail, Viber ili Whatsapp stići će Vam neobvezujuća, besplatna i personalizirana ponuda osiguranja za Vaša teretna vozila.

Ugovori auto osiguranje odmah

Naš cilj je prilagoditi osiguranje svakom pojedincu i upravo zato više volimo raditi licem u lice. Mi smo FIT2001 i ovlašteni smo zastupnik u osiguranju te se nalazimo se na adresi Božidarevićeva 13 te ćemo tamo zajedno prilagoditi uvjete osiguranja vama i vašem teretnom vozilu, ali i spremno odgovoriti na sva vaša pitanja. Policu obveznog osiguranja moguće je ugovoriti i online. Kroz par minuta moguće je na mail, SMS poruku, pozivom ili na Whatapp ili Viber dobiti neobvezujuću i besplatnu ponudu obveznog osiguranja Vašeg teretnog vozila.

Što nakon ugovaranja police osiguranja teretnog vozila?

Osiguranje teretnog vozila je postupak koji završava potpisivanjem ugovora, odnosno police osiguranja između zastupnika osiguravajuće društva i vlasnika teretnog vozila. Nakon plaćane premije osiguranja dobit ćete policu obveznog osiguranja te ste tako osigurali svoje teretno vozilo. Nakon osiguranja morate proći tehnički pregled i registrirati teretno vozilo.

Tehnički pregled teretnog vozila

Ugovaranjem police osiguranje završen je postupak osiguranja teretnog vozila. Međutim da bi se motorno vozilo registriralo osim police osiguranja biti će potreban i dokaz o tehničkoj ispravnosti. Za dobivanje potvrde o tehničkoj ispravnosti teretnog vozila morat će te proći tehnički pregled na jednoj od stanica za tehnički pregled motornih vozila. Ukoliko vozilo ne prođe tehnički pregled morat će se vratiti i popraviti one nedostatke koje je djelatnik tehničkog pregleda uočio i tek tada će dobiti potvrdu o tehničkoj ispravnosti.

Svrha tehničkog pregleda je otkrivanje nedostataka na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vozila i putnika u njemu, na sigurnost ostalih sudionika u prometu te osigurati da vozila što manje utječu na okoliš. U Republici Hrvatskoj sva motorna vozila imaju obvezu jednom godišnje dokazati tehničku ispravnost vozila i pritom platiti naknadu za tehnički pregled vozila i naknadu za eko test, odnosno naknadu za ispitivanje ispušnih plinova motornog vozila.

Registracija teretnog vozila

Prolaskom tehničkog pregleda i ugovaranjem police obveznog osiguranja imat ćete sve potrebno za registraciju teretnog vozila. Registracija vozila se također obavlja na stanici za tehnički pregled motornih vozila, te je prilikom registracije potrebno platiti naknadu za registraciju vozila i priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o vlasništvu vozila (prometnu dozvolu)
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • policu obveznog osiguranja
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti, koju ste dobili prolaskom tehničkog pregleda
 • dokaz o identitetu (osobna iskaznica)

Zašto se osigurati kod nas?

Mi smo FiT2001 i ovlašteni smo zastupnik u osiguranju. Više od 20 godina brinemo da naši klijenti dobiju najbolju uslugu ali i najbolji omjer cijene i pokrića osiguranja. Konstantno praćenje tržišta i uvjeta osiguranja, ono je što činimo na dnevnoj razini. Naš cilj postizanje je dodatnog osjećaja sigurnosti za sve naše klijente! Ako želite osigurati sve ono što ste svojim napornim radom stekli, pod razumljivim i jasnim uvjetima, brzo, jednostavno i cjenovno prihvatljivo, na usluzi vam stoji FiT2001.

Više o osiguranju teretnih vozila s bloga

Osiguraj teretna vozila uz dodatne popuste.
Zatraži najbolju ponudu osiguranja teretnih vozila.

Najbolja ponuda osiguranja tvojih teretnih vozila u sekundi online!

Ispuni jednostavan upitnik i kroz par minuta na mail ili Whatsapp dobit ćeš besplatnu i neobvezujuću, personaliziranu ponudu osiguranja svojih teretnih vozila. Ponuda uključuje poseban popust za pravne osobe.

Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova

Druge vrste osiguranja

Podsjetnik na registraciju
#zaboraviosam

Od silnih poslovnih obaveza zaboravili ste na vrijeme produžiti policu osiguranja kamiona.

Ostavite ove brige nama!

Ispunite obrazac i mi ćemo Vas podsjetiti kada trebate registrirati Vaše teretno vozilo iduće godine.

Na vrh
Kontaktirajte nas putem Messengera
Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova
Filip ĐudajekAgent za osiguranje

Pozdrav!
Kako Vam mogu pomoći?

Skenirajte QR kod i započnimo razgovor u aplikaciji.

QR kod za Viber

Pošalji nam sliku svoje police osiguranja i stiže najpovoljnija ponuda osiguranja.

+385 99 6947478

Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.