Osiguranje imovine

Osigurajte svoj dom od potresa, požara i drugih opasnosti. Zatražite besplatnu ponudu osiguranja svoje nekretnine odmah. Osiguranje imovine omogućava miran i bezbrižan san.

Osiguranje imovine - pogled iz kuće kroz drveni prozor na predivni proplanak

Što je osiguranje imovine?

Osiguranje imovine predstavlja osiguranje nepokretne imovine, a osiguranje se može odnositi na osiguranje kuće, osiguranje stana, vikendice ili apartmana. Ugovaranje osiguranja imovine štiti imovinu od brojnih rizika koji mogu oštetit i smanjiti vrijednost imovine.

 

Osiguranje nekretnine uglavnom uključuje i osiguranje pokretne imovine koja se nalazi u osiguranom objektu i popratnim građevinama koje nekretnina uključuje, poput garaže, spremišta i slično.

Zašto osigurati svoju imovinu?

Imovina je dom, sigurna luka svakog pojedinca, te osim sentimentalne vrijednosti, imovina ima i veliku novčanu vrijednost. Pomisao na uništenje imovine je zastrašujuća, stoga treba dobro razmisliti o osiguranju doma već pri kupnji nekretnine.

Cijene potpunog osiguranja stana ili kuće iznosi oko 10 kuna po kvadratu, što je zanemarivo u usporedbi s pojedinim štetama na imovini koje najčešće iznose i po nekoliko desetaka tisuća kuna. Siguran krov nad glavom polazišna je točka svakog pojedinca, pribrojimo li tome još i pristupačne cijene osiguranja imovine i velike troškove nesretnih slučaja, osiguranje nekretnine nešto je što, svakako, preporučamo.

 

Više o ovoj temi možete pronaći na našem blogu “Zašto je važno osigurati nekretninu“.

Što pokriva polica osiguranja nekretnine?

Osiguranje kuće ne razlikuje se od osiguranja stana i obično osiguravajuća društva nude nekoliko paketa osiguranja. Paketi osiguranja dijele se na osnovni paket, dopunski paket i potpuno osiguranje kućanstva. Rizici koji mogu oštetiti vašu imovinu i smanjiti joj vrijednost također se mogu podijeliti na osnovne i dopunske. Prilikom ugovaranja osnovne police osiguranja imovine ona uključuje osiguranje nekretnine od osnovnih rizika, a osnovni rizici osiguranja imovine su:

Osiguranje od požar Vatra koja je nastala izvan određenog žarišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je dalje se širiti svojom vlastitom snagom
Eksplozija (implozija) Izuzetno brza kemijska reakcija praćena praskom, oslobađanjem velike količine topline i iznenadno djelovanje sile temeljeno na težnji pare ili plinova da se prošire
Oluja Vjetar minimalne jačine 8 bofora (prema Beaufortovoj skala), odnosno vjetar minimalne brzine 17,2 metara u sekundi i tornado.
Udar munje  Obuhvaća štete koje munja svojim direktnim udarom uzrokuje na predmet osiguranja, kao i štete koje nastanu od udara druge stvari koja je oborena udarom munje. Uključuje i zaštitu stvari u građevini nastalu zbog prenapona električne mreže.
Tuča (grad) Osiguranje od najkrupnije vremenske oborine, koje obuhvaća štete od uništenja osiguranih stvari koje prouzroči tuča svojim udarom.
Poplava Stihijsko neočekivano plavljenje od stalnih tekućih ili stajaćih voda zbog izljeva vode iz svog korita ili probijanja obrambenog nasipa ili propuštanja brane. Uključuje i zaštitu od izlijevana vode zbog izvanrednog povećanja razine mora (plime) ili valova. Osiguranje od naglog otapanja snježnih ili ledenih masa.

Više o osiguranju imovine

Osiguranje imovine štiti nekretninu od brojnih rizika koji mogu smanjiti njenu vrijednost. Svaka polica osiguranja nekretnine dijeli se na dva osnovna osigurana interesa.

Prvi i glavni osnovni interes osiguranja imovine je građevina. Ona je osnova svake police osiguranja imovine i veći dio premije police osiguranja odnosi se na pokriće rizika šteta nastalih na građevini.

 

Drugi interes naziva se pokretnine i on se odnosi na stvari i imovinu koja se nalazi u građevini i popratnim građevinama osiguranika. Osiguravajuća društva ponudom se razlikuju po paketima odnosno što uključuju u osnovno osiguranje, a što u dodatno osiguranje. Stoga važno je imati agenta  za osiguranje koji će za vas pronaći najbolju opciju cijene i pokrića rizika za vaše potrebe.

Ostale mogućnosti osiguranja na polici imovine?

Osim osnovnih rizika osiguranja koji uključuju osiguranje od požara, eksplozije (implozije), oluja, udar munje, tuče i poplave, imovinu je moguće zaštititi i od dodatnih rizika. Svaki od dodatnih rizika osiguranja imovine potrebno je dodatno ugovoriti na polici osiguranja. Ugovaranjem dodatnih pokrića imovine povećava premiju police osiguranja. Moguće je odabrati sve ili samo neke od njih, a neki od njih su:

 

 

Jako je važno znati od čega želite osigurati vašu nekretninu. Također od velike je važnosti s vašim agentom osiguranja sve razjasnit i u konačnici razumjeti koja su vaša prava i od čega ste osigurani te što napraviti u slučaju nastupanja neočekivanog događaja. Ukoliko je potrebno agent će morati i poslikati nekretninu, što će olakšati postupak ukoliko dođe do nesretnog slučaja, tj. postupak isplate od strane osiguravajućeg društva će teći lakše i brže.

Pomicanje tla Osiguranjem se obuhvaća šteta direktno prouzročena na osiguranom predmetu pomicanja tla kao: klizanje tla, odronjavanje tla, prevrtanje tla ili urušavanje tla.
provalna krađa i razbojništvo Provalnom krađom, pokrivaju se šteta od strane trećih osoba koja neovlašteno provale ili uđu u prostorije lažnim ključem ili duplikatom ključa. Ovaj rizik uključuje i rizike razbojništva i vandalizma tijekom provalne krađe.
lom staklenih, keramičkih površina i reklama Obuhvaća direktnu štetu uslijed loma (pucanja po cijeloj duljini):

-stakla zajedno s pripadajućim okvirima i drugim elementima

-u sanitarnim prostorijama ugrađene sanitarne opreme izrađene od keramike, porculana ili kamena

-svjetlećih reklama ili panela i svih ostalih neonskih i svijetlećih cijevi

izljev vode i drugih tekućina Obuhvaća štetu nastalu na nekontroliranim izljevom vode i drugih tekućina uslijed iznenadnog i neočekivanog puknuća ili začepljenja cijevi instalacija ili kvara opreme.
osiguranje od potresa Prirodno izazvano gibanje tla (podrhtavanje) iznenadnim geofizičkim procesima u zemljinoj kori koji se u mjestu osiguranja očitovao intenzitetom 5 stupnjeva i više po Mercalli-Cancani-Siebergovoj ljestvici (MSC ljestvica).
snježna ili ledena masa i mraz Obuhvaća štete direktno nastale – u roku od 24 sata nakon prestanka vremenskih oborina – opterećenjem (težinom) takve mase od 150 kg/m2, kao i štete zbog propadanja dijela građevine pod tim opterećenjem.
pad ili udar letjelica ili stvari iz nje Direktno nastale štete uslijed pada ili udara letjelice bilo koje vrste ili stvari koje su se odvojile, otkačile ili pale s nje (uključivo i stvari koje ona vuče) kao i udara stvari oborenih padom ili udarom zračnih letjelica.
istjecanje tekućine (lekaža) Smatra se gubitak istekle tekućine odnosno plina iz nepokretnih posuda (cisterni, cjevovoda, spremnika), ako tekućina isteče zbog iznenadnog puknuća posude ili nepredviđenog kvara.
javna priredba i javni ulični prosvjed Smatraju se organizirana ili spontana javna okupljanja više od 20 ljudi (sudionika) pri čemu je šteta direktno nastala na predmetu osiguranja uslijed remećenja javnog reda i mira ispoljavanjem nasilja na bilo koji način od strane sudionika.
Odgovornost Građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu koju u svojstvu privatne osobe počini trećim osobama. Štiti osiguranika na način da osiguravajuće društvo na sebe preuzima posljedice štetnog događaja, za koji će biti odgovoran osiguranik.
asistencija Pomoć u kući koja uključuje usluge pogodnosti korištenja vodoinstalatera, bravara, električara, stolara i staklara / 0-24, /365 dana u godini, maksimalno 3 puta godišnje do 5.000 kuna. Uključuje i MEDINS asistenciju.

Na što treba obratiti pozornost prilikom ugovaranja police osiguranja imovine?

Ono u čemu se razlikuju police osiguranja imovine su svote osiguranja i one moraju biti navedene u svakoj polici osiguranja imovine. Svota osiguranja predstavlja najveći iznos koji vam je osiguravajuće društvo obvezno isplatit ako nastupi osiguran slučaj. Svaki osiguranik može samostalno odrediti svote osiguranja nekretnine ali i pokretnine, tj. stvari koje se nalaze u osiguranim građevinama. Osiguravajuća društva ovdje jedino postavljaju minimalne i maksimalne svote osiguranja ovisno o kvadraturi nekretnine.

To znači da osiguranik sam može odrediti do koje mjere osigurati svoju imovinu (na primjer zgrada vrijedi 500.000,00 kn, a ugovaratelj želi da bude osigurana samo do 250.000,00 kn). U praksi to znači ukoliko dođe do potpune propasti osigurane nekretnine, osiguraniku će biti isplaćena svota osiguranja, a ne vrijednost osigurane nekretnine. Također ukoliko dođe do djelomične štete, osiguravajuće društvo će ukoliko nastupi osigurani slučaj isplatiti odštetu razmjerno realnoj vrijednosti i svoti osiguranja prema načelu proporcionalnosti. Svote osiguranja osiguravajućim društvima također služe i za obračun premije osiguranja. Što će svota osiguranja biti veća to će i premija osiguranja imovine biti veća, a ukoliko se ugovore minimalna svota osiguranja tada će i premije police biti jeftinije.

Osiguranje poslovnih objekata?

Osiguranje poslovnih objekata i poslovnih prostora preporuka je svim obrtnicima i poduzetnicima. Osiguranje imovine osim fizičkim osobama preporučuje i pravnim osobama. Osim osiguranje poslovnog prostora i građevina, moguće je osigurati i opremu, robu i zalihe tvrtke, ali i strojeve.

Sami poduzetnici vrlo dobro znaju da obavljanje bilo kakve poslovne aktivnosti sa sobom nosi i dodatan rizik. Rizici su brojni, a oni mogu biti ugrožavanje tijela trećih osoba (smrt, tjelesne ozljede i narušavanje zdravlja) i ugrožavanje imovine, bilo da se radi o posjetiteljima vaše tvrtke, susjedima, prolaznicima ili samim djelatnicima. Nastankom nesretnog događaja svi oni imaju pravo potraživati odštetu, a ona proizlazi iz odgovornosti vaše tvrtke. Takvi slučajevi nerijetko dostižu i milijunske iznose, stoga je osiguranje od profesionalne odgovornosti izuzetno važno. Osim toga, ovaj oblik osiguranja ima rastući trenda popularnosti u Republici Hrvatskoj.

Ugovorite osiguranje vaše imovine odmah!

FiT2001 je ovlašteni zastupnik u osiguranja i trenutno zastupa Sava osiguranje i Adriatic osiguranje. U par trenutaka moguće je dobiti besplatnu, neobvezujuću ponudu osiguranja za vašu nekretnine. Brzo i jednostavno moguće je na na mail, SMS, putem poziva ili na Whatsapp ili Viber dobiti najjeftiniju ponudu osiguranja nekretnine, ali moguće je policu osiguranja imovine ugovoriti online putem našeg upitnika.

Cilj FiT2001 je prilagoditi osiguranje svakom pojedincu stoga više volimo raditi licem u lice. Ukoliko je i vama draže razgovarati i poslovati licem u lice nalazimo se na adresi Božidarevićeva ulica 13 u prizemlju te ćemo tamo spremno odgovoriti na sva vaša pitanja i zajedno prilagoditi uvjete osiguranja nekretnine vašim potrebama. Naše bogato iskustvo garantira Vam bezbrižan san.

Na ovom linku saznaj više o nama, našoj viziji i našem poslovanju.

Zašto se osigurati kod nas?

Mi smo iskusni profesionalci koji se već dugi niz godina bave osiguranjem automobila i osiguranjem nekretnina. Naše ime je FiT2001 i nalazimo se u Božidarevićevoj ulici na Maksimiru i za  cilj imamo svakodnevno mijenjanje svijeta osiguranja. Osiguranjem imovine dodatno štite sebe i svoje najmilije od neočekivanih događaja koji se mogu dogoditi na vašoj imovini.  Ako želite osigurati sve ono što ste svojim napornim radom stekli, pod razumljivim i jasnim uvjetima, brzo, jednostavno i cjenovno prihvatljivo, na usluzi vam stoji FiT2001.

Više o osiguranju imovine s bloga

Osiguraj svoj dom u sekundi!
Zatraži najbolju ponudu osiguranja imovine.

Brinemo da dobiješ najbolju ponudu za osiguranje svoje nekretnine.

Ispuni kratki upitnik i ubrzo ćeš dobiti najbolju, personaliziranu, neobvezujuću i besplatnu ponudu police osiguranja svojega doma na email ili Whatsapp.

Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova

Druge vrste osiguranja

Podsjetnik na registraciju
#zaboraviosam

Opet ste zaboravili produžiti svoju policu osiguranja nekretnine na vrijeme?

Popunite obrazac i mi ćemo vas podsjetiti o isteku police osiguranja imovine.

Na vrh
Kontaktirajte nas putem Messengera
Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova
Filip ĐudajekAgent za osiguranje

Pozdrav!
Kako Vam mogu pomoći?

Skenirajte QR kod i započnimo razgovor u aplikaciji.

QR kod za Viber

Pošalji nam sliku svoje police osiguranja i stiže najpovoljnija ponuda osiguranja.

+385 99 6947478

Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.