Auto osiguranje

Zatražite besplatnu ponudu i osigurajte svoj auto već danas po najpovoljnijoj cijeni. Najlakše i najbrže do police auto osiguranja uz dodatne popuste.

Što je auto osiguranje?

Auto osiguranje je skraćeni naziv koji se odnosi na osiguranje od odgovornosti za upravljanje motornim vozilom. Naziv auto osiguranje koristi se u svrhu lakšeg shvaćanja termina, zbog toga što se u većini slučajeva obvezno osiguranje odnosi na automobile. Naime, osiguranje od odgovornosti za upravljanje motornim vozilom može se odnositi i na osiguranje motora, osiguranje teretnih vozila, radnih strojeva, autobusa te osiguranje brodica.

Što pokriva moja polica auto osiguranja?

Ugovaranjem police osiguranja automobila omogućuje Vam prijenos odgovornosti za upravljanje motornim vozilom na osiguravajuće društvo, koje pokriva troškove eventualne prometne nesreće koju vi skrivite.

Polica obveznog osiguranja bez ikakvih dodatnih pokrića rizika naziva se i golom policom. Takva polica osiguranja ne uključuje nikakva dodatna pokrića i upravo zato je ona najjeftiniji oblik obveznog auto osiguranja. Ugovaranjem ovakve police zadovoljit ćete propisane zakonske norme i dogovoriti prijenos rizika s Vas kao vlasnika vozila na osiguravajuće društvo u slučaju da dođe do prometne nesreće. Dodatna pokrića na polica obveznog osiguranja povećavaju sigurnost vozača u prometu, a njihova cijena je simbolična, stoga bi ih trebalo uzeti u obzir.

Zašto trebam osigurati svoj automobil?

Osim zbog prijenosa rizika s vlasnika vozila na osiguravajuće društvo, odnosno zbog toga što će osiguravajuće društvo s kojim sklopite policu osiguranja podmiriti svu štetu iz prometne nesreće. Auto osiguranje zakonska je obveza te se upravo zato i naziva obveznim osiguranjem automobila.

Svakoj osobi koja je vlasnik motornog vozila zakon nalaže da mora imati važeću policu osiguranja, a to se odnosi na automobil, motocikl, teretna vozila i brodice. Zahvaljujući upisivanju svih motornih vozila u Republici Hrvatskoj u sustav obveznog osiguranja ničija imovina nije ugrožena. Ako pojedinac skrivi prometnu nesreću te napravi štetu na tuđoj imovini i ozlijedi druge osobe, troškove popravka nastale štete i troškove liječenja stradalih osoba podmiriti će osiguravajuće društvo, na temelju valjane police obveznog osiguranja. Ukoliko policija zaustavi vozača motornog vozila koji nema važeću policu obveznog osiguranja, vozaču takvog neregistriranog vozila propisuje se novčana kazna.

O čemu ovisi cijena police osiguranja?

Cijena obveznog auto osiguranja ovisi o više faktora, a oni su ukratko objašnjeni u tablici.

Osobni bonus Nagrade za dobre vozače čiji bonus svake godine raste za 5 % , a najviša vrijednost može iznositi 50 %.
Starost vlasnika vozila Osiguravajuća društva imaju formirane dobne skupine vlasnika vozila te se prema broju prometnih nesreća pojedinim dobnim skupinama izračunavaju rizik i cijena osiguranja.
Mjesto boravišta Broj prometnih nesreća vozila s određenim registarskim tablicama povećava rizik i cijenu. Što je više prometnih nesreća vozila s npr. registarskim oznakama ZG, to će više vozila s takvim registarskim oznakama biti rizičnija za osiguravajuće društvo te će, sukladno tome,  cijena biti veća.
Karakteristike vozila Jača vozila, tj. vozila s više kW, za osiguravajuća društva su rizičnije te je stoga i premija police osiguranja veća.

Cijena auto osiguranja također ovisi i o godini proizvodnje automobila.

Dodatna pokrića Bonus protekt, osiguranje vozača i putnika, AO+, auto asistencija, pravna zaštita, lom stakala ili osiguranje sudara s životinjom su dodatna pokrića koja povećavaju sigurnost, ali i cijenu osiguranja.
Dinamika plaćanja Jednokratno plaćanje u većini osiguranja  nagrađuje se s 5 % popusta na premiju police osiguranja.

Ukoliko se radi o pravnoj osobi, ona također ima svoj osobni bonus. Kod pravne osobe na cijenu auto osiguranja utječu osobni bonus, karakteristike vozila i mjesto sjedišta poslovnog subjekta.

Dakle, izračun cijene obveznog osiguranja složen je proces te je potreban velik broj podataka kako bi se sastavila polica obveznog auto osiguranja. U obzir treba uzeti i da na cijenu police automobilskog osiguranja utječe i porez od 15 %, koji je uračunat u cijenu i posebno naznačen na svakoj polici osiguranja.

Više o obveznom osiguranju vozila

Osiguranje od odgovornosti za upravljanje motornim vozilom odnosi se na prijenos odgovornosti, tj. rizika s osobe koja upravlja motornim vozilom (vlasnika vozila) na osiguravajuće društvo. Što se događa u slučaju da vlasnik automobila prouzroči prometnu nesreću i napravi štetu na drugim vozilima, stvarima ili osobama? U tom slučaju osiguravajuće društvo s kojim je vlasnik vozila sklopio policu osiguranja obvezno je podmiriti svu štetu nastalu na tuđem vozilu i stvarima, kao i troškove oporavka stradalih u prouzročenoj nesreći.

 

 

Zbog ugovorene police obveznog osiguranja, osiguravajuće društvo s kojim se ugovorili policu obvezno je podmiriti troškove nastale u prometnoj nesreći koju ste vi prouzročili.

Kada prava iz police ne vrijede?

Postoje uvjeti u kojima osiguravajuća društva Vaša prava iz police osiguranja smatraju ništetnima (nevažećima). Sukladno zakonu o obveznim osiguranjima u promet u gl. III; čl. 24.), osigurana osoba gubi prava iz osiguranja u sljedećim slučajevima:

 1. ako vozač vozilo nije koristio u svrhu za koju je namijenjeno
 2. ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu
 3. ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom
 4. ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad dopuštene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari
 5. ako je vozač štetu prouzročio namjerno
 6. ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču bila poznata
 7. ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnim prometu, za koje je donesena pravomoćna presuda

 

 

Bitno je znati i da osiguravajuće društvo neće pokriti troškove nastale na Vašem vozilu ukoliko ste skrivili prometnu nezgodu, već ćete troškove štete na vlastitom vozilu snositi sami. Kako biste se osigurali od tog rizika, potrebno Vam je kasko osiguranje.

Osiguranje vozača i putnika

U polici automobilskog osiguranja većinom se ugovaraju i rizici smrti i invalidnosti vozača i putnika. Postoji više iznosa s kojima je moguće ugovoriti ovo dodatno pokriće. Što su svote osiguranja vozača i putnika za rizik smrti i invalidnosti veće, to će veća biti i premija obveznog osiguranja. Važno je naglasiti kako je cijena pokrića od ovoga rizika zanemariva u odnosu na cjelokupni iznos premije auto osiguranja.

Zaštita bonusa

Još jedna od dodatnih pogodnosti koje možete ugovoriti Vašom policom automobilskog osiguranja je i mogućnost zaštite vašeg bonusa. Ugovaranjem zaštite bonusa ne gubite svoj osobni bonus čak i ako skrivite prometnu nezgodu, odnosno ne smanjujete ga. Osobni bonus je bonus koji se odnosi isključivo na pojedinačnu osobu i može iznositi najviše 50%. Osobni bonus moguće je i prenijeti na druga vozila ili članove obitelji.

Ostala dodatna pokrića na polici osiguranja

Ono što uvijek predlažemo svim našim klijentima, osim osiguranja vozača i putnika te zaštite bonusa, su i dodatne mogućnosti koje doprinose vašem osjećaju sigurnosti, a nisu dio su osnovne police osiguranja. Važno je napomenuti kako se ugovaranjem svakog dodatnog pokrića povećava i cijena, odnosno premija police osiguranja. Tablica sadrži objašnjenja svih dodatnih mogućih pokrića koje možete odabrati u kod sklapanja police osiguranja:

AO+ Dodatno pokriće kojim osiguravatelj nadoknađuje štetu prouzročenih tjelesnih ozljeda vozača koji je skrivio nesreću.
Pravna zaštita Dodatno pokriće koje pokriva troškove zastupanja u kaznenim postupcima i postupcima kod suca za prekršaje. Osiguranje pravne zaštite omogućava osiguraniku da zastupanje svojih interesa prepusti stručnjacima.
Auto asistencija Dodatno pokriće koje uključuje pomoć za vrijeme puta, a uključuje spašavanje vozila, zamjensko vozilo, vuču vozila te ostalu sličnu pomoć koja Vam je potrebna na putu.
Osiguranje stakala Dodatno pokriće kojim osiguravate vjetrobransko staklo, kao i prozorska stakla na Vašem vozilu.
Sudar s životinjom Dodatno pokriće kojim  osiguravate svoje vozilo u slučaju naleta na divlje životinje.

Kako ugovoriti auto osiguranje?

Uslugu ugovaranja police auto osiguranja u Republici Hrvatskoj pruža desetak osiguravajuća društva. Polica auto osiguranja ugovara se u nekoj od poslovnica ili ureda ovlaštenih za prodaju osiguranja, od strane jednog od osiguravajućih društava. Takve poslovnice zastupnika u osiguranju obično se nalaze u blizini stanica za tehnički pregled vozila te mogu zastupati jedno ili više osiguravajućih društava. Sve što će vam trebati za izradu osiguranja je prometna dozvola Vašeg vozila i dokument s vašim osobnim podatcima.

Ugovori auto osiguranje odmah!

FiT2001 ovlašteni je zastupnik u osiguranju i trenutno zastupa Sava osiguranje i Adriatic osiguranje. U par klikova moguće je dobiti potpuno besplatnu neobvezujuću ponudu obveznog auto osiguranja online. Brzo i jednostavno dobivate ponudu auto osiguranja SMS porukom, pozivom, na Vašu e-mail adresu ili Whatsapp ili Viber. Nakon unosa osobnih podataka u naš upitnik, ponuda stiže za tren.

FiT2001 nastoji prilagoditi osiguranje svakom pojedincu, stoga više volimo raditi licem u lice.Ukoliko i Vi preferirate takav osobni pristup, pronaći ćete nas adresi Božidarevićeva ulica 13 (u prizemlju) gdje ćemo spremno i vrlo rado odgovoriti na sva Vaša pitanja te zajedno prilagoditi uvjete osiguranja Vašim potrebama.

Što nakon ugovaranja police auto osiguranja?

Automobilsko osiguranje je postupak koji završava potpisivanjem ugovora između zastupnika osiguravajućeg društva i vlasnika automobila, tj. izdavanjem police osiguranja. Potpisivanjem i plaćanjem premije dovršili ste postupak osiguranja svog automobila. Prije potpisa provjerite još jednom točnost Vaših osobnih podataka.

Nakon ugovorene police auto osiguranja morate na stanicu za tehnički pregled. Tamo morate registrirati vaše motorno vozilo ali prije toga morate dokazati tehničku ispravnost vašeg vozila prolaskom tehničkog pregleda.

Tehnički pregled vozila

Nakon ugovaranja police auto osiguranja kod ovlaštenih zastupnika potrebno je otići na stanicu za tehnički, gdje je potrebno proći tehnički pregled vozila. Svrha tog pregleda je  otkrivanje eventualnih nedostataka na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, kao i sigurnost ostalih sudionika u prometu te osiguravanje da vozilo što manje utječe na okoliš. Tehničkim pregledom se također utvrđuje i je li vozilo opremljeno propisanom opremom i uređajima te jesu li oni ispravni. Pregled  vozila obvezan je za sva motorna vozila –  automobile, motocikle, autobuse i sl, ali i za priključna vozila.

Registracija

Nakon ugovorene police osiguranja i prolaska tehničkog pregleda potrebno je registrirati vozilo, što također obavljate na stanici za tehnički pregled vozila. Prilikom registracije potrebno platiti i naknade za registraciju motornog vozila, a one ovise o starosti automobila te o količini ispušnih plinova vašeg vozila. Prilikom registracije na stanici za pregled vozila trebati će Vam:

 • dokaz o vlasništvu vozila (prometnu dozvolu)
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • polica obveznog osiguranja
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti, papir koji ste dobili nakon prolaska tehničkog pregleda
 • dokaz o identitetu (osobna iskaznica)

Zašto se osigurati kod nas?

Mi smo iskusni i profesionalni i već dugi niz godina bavimo se osiguranjem automobila. Naše ime je FiT2001 i nalazimo se u Božidarevićevoj ulici na Maksimiru, a cilj nam je svakodnevno mijenjanje svijeta osiguranja.

 

Više o auto osiguranju s bloga

Prijenos vlasništva rabljenog motornog vozila prilikom kupnje

Saznajte više

Osiguraj svoj automobil odmah!
Zatraži najbolju ponudu auto osiguranja

Brinemo da dobiješ najbolju ponudu auto osiguranja.
Ispuni kratki upitnik i kroz par minuta na mail ili mobitel stići će ti najbolja, personalizirana, neobavezna i besplatna ponuda police osiguranja za tvoj automobil.

Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova

Druge vrste osiguranja

Podsjetnik na registraciju
#zaboraviosam

Jedan ste od onih koje drugi moraju podsjećati na istek police auto osiguranja i registraciju?

Više nikada nemojte zaboraviti produžiti Vašu policu auto osiguranja na vrijeme.

Popunite obrazac i dobiti će te podsjetnik prije isteka police osiguranja.

Na vrh
Kontaktirajte nas putem Messengera
Filip Đudajek - agent za osiguranje u FiT2001 agenciji koja nudi i osiguranje dronova
Filip ĐudajekAgent za osiguranje

Pozdrav!
Kako Vam mogu pomoći?

Skenirajte QR kod i započnimo razgovor u aplikaciji.

QR kod za Viber

Pošalji nam sliku svoje police osiguranja i stiže najpovoljnija ponuda osiguranja.

+385 99 6947478

Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.